Lucka 9. Sveriges utgifter för socialförsäkringar som andel av BNP

Utgifterna för sjukdom- och funktionsnedsättning var långt in på 00-talet mer än dubbelt så höga som socialförsäkringens utgifter för familjer och barn. Nu närmar de sig samma nivå.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.