Utred upprustning av kvinno- och barnsjukhuset

En motion från Liberalerna om att rusta upp byggnaderna för kvinno- och barnsjukvård på Akademiska blev liggande i 10 månader utan egentlig åtgärd och avslogs sedan. Vi surar på UNT Debatt.