Satsa på äldre – debattinlägg i Arbetarbladet

Skriver i Arbetarbladet tillsammans med Lina Nordquist och Alfred Mujambere om bättre sjukvård och bättre möjligheter att hålla sig frisk även i hög ålder. Fler hembesök, bättre rehabilitering och stöd till anhöriga är några saker vi föreslår.