Lucka 12. Antibiotikaförsäljning

Målet om max 250 recept per 100 invånare var länge långt borta, men vi jobbade oss stadigt nedåt. Pandemin hjälpte till i slutet. Klarar vi att hålla målet framåt eller fortsätter vi nu uppåt?

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.