Bakslag i arbetet med att få tandvården att upptäcka våld i nära relationer

Landstingets nya organisation har börjat verka och den nya Vårdstyrelsen har börjat arbeta. Jag är ordinarie ledamot för Liberalerna och i Vårdstyrelsen hanterar vi frågor som rör primärvård, tandvård samt hälsa- och habilitering. På mötet tidigare i februari beslutade vi om det som kallas verksamhetsuppdrag för de olika verksamheterna. I praktiken är det en sorts … Fortsätt läsa ”Bakslag i arbetet med att få tandvården att upptäcka våld i nära relationer”