Vad får du för skolpengarna? – min bok om skolsystemet är här!

Igår kom min bok om skolsystemet, hur det fungerar, varför det inte fungerar och vad du kan göra åt det. Det är ingen historik och inte heller något försök att peka ut ansvar för att vi har de problem vi har. Jag ville beskriva hur det som kallas skolmarknaden fungerar idag och visa på vilka konsekvenser det har fått. Jag går också igenom 22 vanliga argument i skoldebatten och föreslår sju akuta reformer som vi skulle kunna genomföra på ganska kort sikt. (Spoiler: ingen av dem handlar om vinstbegränsning).

Boken finns där böcker finns, till exempel här eller på ditt lokala bibliotek.

Tack Bokförlaget Atlas och alla som kom för att fira igår!