Lucka 7. Långt till jämställd föräldraförsäkring

Med den här takten dröjer det till sådär 2065 innan ens hälften av barnen har föräldrar som delar någorlunda lika på föräldraledigheten. Ett riksdagsbeslut i nästa vecka ändrar sannolikt på förutsättningarna. Till det sämre.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.

Diagrammet kommer från SCB.