Vinterfunderingar om integration: 3. Föräldrapenning och vårdnadsbidrag


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Ett av sex inlägg med funderingar om integration, vintern 2014. Mina utgångspunkter samt länkar till alla inläggen finns här.

En central utgångspunkt för de flesta som diskuterar integration är att det är bra för den som flyttat hit att snabbt komma ut i arbete. Oavsett om man kallar det arbetslinjen eller något annat är de flesta överens om detta. Därmed är det rimligt att titta på våra välfärdssystem och se hur de påverkar tiden det tar att komma ut på arbetsmarknaden. Några av dem behöver ändras.

Vårdnadsbidraget

Att få betalt för att vara hemma med de egna barnen är ett effektivt sätt att hålla människor borta från arbete. Nu är inte vårdnadsbidrag jättevanligt (tack vare att nivån inte blivit så hög som kd önskar) men SCB:s siffror visar ändå att utlandsfödda föräldrar är överrepresenterade. Det är nästan dubbelt så vanligt med vårdnadsbidrag bland utlandsfödda som svenskfödda.

Den som menar allvar med att arbetslinjen för viktig för integration måste ifrågasätta vårdnadsbidraget. Jag menar att det ska tas bort.

Föräldraförsäkringen

På samma sätt behöver föräldraförsäkringen ses över. Alliansregeringen ändrade reglerna så att man inte längre kan ta ut föräldrapenningsdagarna fram till barnets 8-årsdag. Nu gäller att man bara får spara 96 dagar efter barnets fyraårsdag. Dessa dagar kan man dock spara längre, ända fram till årskurs fem. Det här är problematiskt. Föräldraförsäkringen är till för den tid då det inte finns skola eller förskola att tillgå. Därmed ansluter jag mig till den vänsterorienterade tankesmedjan Katalys som i sitt förslag till skattereform 2013 föreslog att endast 2 månader (60 dagar) skulle få sparas efter barnets två-årsdag.

För flyktingfamiljer som kommer hit med flera barn riskerar föräldrapenning (låt vara med garantinivå) att bli ett effektivt sätt att fördröja inträdet på arbetsmarknaden och samtidigt försvåras barnens integration och utveckling i det svenska språket. Ännu värre blir det såklart om det följs upp med vårdnadsbidrag.

 

 

 


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.