Lucka 14. Hushållens ökade kostnader

Diagram som gör avtryck i hushållskassan. Från den färska rapporten Ekonomiska utsikter LO-ekonomerna.

En julkalender om samhälle, välfärd och ekonomi.