Direktiven för översyn av assistans och LSS oroar


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


dir201640Den sedan länge annonserade utredningen om LSS och assistans är viktig. Direktiven som kom igår innehåller flera viktiga saker. Några av de saker jag tycker behöver ses över är med, kanske framförallt frågor om anhörigas roll och frågor som rör hur individens rättigheter och önskemål kan skyddas från att bli underordnade anordnare och/eller anhöriga. Några highlights därvidlag:

  • en genomgående analys av lagstiftningens träffsäkerhet vad gäller flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov av och tillgång till insatser inom lagstiftningen,
  • analys av hur insatser bör vara utformade för att bidra till och inte motverka delaktighet, självständighet och utveckling,
  • analys av hur teknik och hjälpmedel på ett utökat sätt ska kunna bidra till lagstiftningens mål samt till att stärka kvalitet i insatser,
  • analys av hur lagstiftningen i ökad utsträckning kan bidra till att underlätta möjligheterna till studier, arbete eller annan sysselsättning,
  • analys av hur barn- och ungdomsperspektivet kan stärkas i lagstiftningen
  • analys av orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Så långt är allt väl, men två saker oroar rejält:

För det första är regeringen tydlig med att det ska sparas pengar. I korthet säger man först att alla justeringar och förbättringar ska finansieras inom nuvarande kostnadsram, vilket är rimligt, men sedan lägger regeringen till att ytterligare kostnadsbesparingar krävs på grund av det ”statsfinansiella läget”. Jag frågar mig hur mycket? Det vore rimligt för alla som kommer att ha med översynen att göra att spela med öppna kort. Hur mycket vill regeringen skära? Eller är det upp till utredningen att föreslå? Det centrala stycket, på näst sista sidan i direktiven, lyder:

13275132_476939322510423_2110847196_o

För det andra oroar jag mig över utredningstiden. Inte så att den är kort, utan det jag funderar på är när regeringen valt att den ska vara klar och varför. Utredningen ska presenteras 2018-10-01. Fundera på datumet. Inte till Almedalen. Inte inför någon höst- eller vårbudget. Nej. Första oktober 2018. Jag blir cynisk. Om man ska lägga riktigt tuffa förslag som slår hårt, men vill slippa debattera dem och säkra att medieuppmärksamheten ska bli minimal. När presenterar man förslagen då? Antagligen är första oktober 2018, två veckor efter nästa val, ett perfekt tillfälle.

Det här kommer kräva hårt arbete från alla som värnar frihetsreformen LSS.


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.