Förskolans förlorade miljarder i SvD

Idag skriver jag tillsammans med min lokala fp-ordförande Lina Nordquist på SvD Brännpunkt. Det handlar om förskolans resurser, maxtaxan och kd:s utspel i Almedalen häromdagen. En något kortare version av texten finns i papperstidningen. Så här har vi räknat: 2004 2012 Källa Statsbidrag 3 152 763 156 3 154 309 440 SCB SCB Varav förskola … Fortsätt läsa ”Förskolans förlorade miljarder i SvD”

Dagiskuppen – hur riksdagen tog 58 miljoner av Uppsalas förskolor utan att någon reagerade

Idag 18/6 skrev jag på UNT debatt om hur förskolan i Uppsala i praktiken förlorar 58 miljoner till följd av hur systemet med statlig ersättning för maxtaxan räknas upp, eller snarare inte räknas upp. Så här har jag räknat och nedanstående källor har använts. 2004 2012 Källa Statsbidrag 69 753 492,00 71 963 280,00 SCB … Fortsätt läsa ”Dagiskuppen – hur riksdagen tog 58 miljoner av Uppsalas förskolor utan att någon reagerade”

Om det är vinstnivån som debatteras är frågan fel ställd

I debatten om privata företag i välfärden, vanligen kallad ”vinst i välfärden”, använder båda sidor ganska slarvigt begreppet ”vinst” som mått. Vare sig man vill förbjuda ”vinst” eller tillåta den, ofta med argumentet att den ”i alla fall inte är så hög” är det ett otydligt, inkonsekvent och i många fall rent konstruerat mått. Låt … Fortsätt läsa ”Om det är vinstnivån som debatteras är frågan fel ställd”

”Förstatliga skolan” – en alltför enkel lösning?

Jag är den första att hålla med om att ett statligt huvudmannaskap är viktigt för en enhetlig och likvärdig skola. Däremot tror jag inte att ett statligt huvudmannaskap är en patentlösning på skolans problem, men i allt fler sammanhang där utbildningsminister Jan Björklund eller företrädare för Lärarnas riksförbund uttalar sig framstår det som att kommunaliseringen … Fortsätt läsa ””Förstatliga skolan” – en alltför enkel lösning?”

Förenklingar om förstatligande

I Aftonbladet 13/5 skriver Utbildningsminister Jan Björklund och Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner att skolan måste förstatligas.  Det är rätt slutsats, men fel analys. Kommunaliseringen är bara en av många reformer som stört skolan under de senaste 20 åren. Andra exempel på statliga reformer är fritt skolval, ny läroplan, friskolor och två (!) nya betygssystem. … Fortsätt läsa ”Förenklingar om förstatligande”

2013-05-16 | Kategorier: Skola | Etiketter: |

Osäljbar berättelse om skolpolitik

Jag ogillar egentligen försäljningsmetaforer när det gäller politik, men ni förstår vad jag menar. Om man ska motivera ett förslag behövs det en berättelse som väljaren kan förstå, ta till sig och förhoppningsvis hålla med om. Det folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet skrev i NU för ett par veckor sedan var inte en sådan berättelse och … Fortsätt läsa ”Osäljbar berättelse om skolpolitik”

Om friskolan var en vårdcentral – återpublicerad i Dagens Arena

Även nättidningen Dagens Arena publicerade idag den artikel där jag jämför styrmedlen för  friskolor och vårdcentraler, först publicerad i UNT i morse. I praktiken kan man säga att vårdcentralerna styrs med en ersättning som beror inte bara på antal brukare utan också på mängden levererad vård och vårdtyngd. Omsatt till skolan skulle motsvarande system ge … Fortsätt läsa ”Om friskolan var en vårdcentral – återpublicerad i Dagens Arena”

Om friskolan var en vårdcentral – debattinlägg i UNT

I UNT idag har jag en text som resonerar kring de ekonomiska styrmedlen och hur de påverkar verksamheten, vinstnivåerna och innehållet. Med ett exempel där jag jämför en friskola med en vårdcentral vill jag visa att det inte nödvändigtvis är friskolesystemet i sig som är orsaken till problemet med höga vinstnivåer. Jag tror att med … Fortsätt läsa ”Om friskolan var en vårdcentral – debattinlägg i UNT”

Lamt försök till vinstförsvar med nordiska argument

Svenskt Näringslivs Anders Morin förvarade i en artikel i UNT igår möjligheterna till vinstuttag i vård, skola och omsorg med hjälp av en nordisk studie. Argumentet är att det är likadant i våra grannländer. Jag har flera problem med resonemanget. För det första är det för de flesta medborgare och skattebetalare inte vinst i sig … Fortsätt läsa ”Lamt försök till vinstförsvar med nordiska argument”

Borgerlig tillnyktring om friskolor

Tre företrädare för moderata studenter i Uppsala föreslog i UNT igår central rättning av de nationella proven. På så sätt vill de råda bot på problemen med betygsinflation i allmänhet, men framför allt vill de rätta till vad som beskrivs som ”icke försumbart problem som följt av friskolereformen”, nämligen att överbetyg generellt sett är vanligare i … Fortsätt läsa ”Borgerlig tillnyktring om friskolor”