Timbro-krav: nationell skolpeng med socioekonomisk kompensation

I Expressen idag kommer också Timbro till slutsatsen att den ekonomiska styrningen av skolan inte fungerar. Timbros Karin Svanborg-Sjövall konstaterar att kommunerna misslyckas med styrningen och att framförallt det hon kallar svagare elevgrupper drabbas. Ett sätt att lösa det är att införa en nationell, men differentierad skolpeng som garanterar att resurserna räcker till för alla men … Fortsätt läsa ”Timbro-krav: nationell skolpeng med socioekonomisk kompensation”

”Kan antas” – en reflektion dagen efter upprördheten

Gårdagens avslöjande om polisens register med över 4000 romer varav många barn (och således definitionsmässigt inte brottsmisstänkta) gjorde mig förbannad.  Nu ställer jag mig frågan hur vi hamnade här. Det är två delar som är – om uttrycket tillåts – åt helvete. Det första är att polisen kartlägger och för register baserat på etnicitet. Det … Fortsätt läsa ””Kan antas” – en reflektion dagen efter upprördheten”

Om kapitering, LOV och politik – en jämförelse mellan två landsting

Ytligt sett kan man tro att systemet med vårdcentraler, listade patienter och ersättning per besök fungerar likadant överallt. Som om ersättningsmodellen var en naturlag eller åtminstone statligt beslutad. Det är den inte utan det kan skilja rejält mellan olika landsting. I botten finns LOV (Lagen om valfrihetssystem) vilken reglerar ramarna för ett system med etablerings- … Fortsätt läsa ”Om kapitering, LOV och politik – en jämförelse mellan två landsting”

De som staplar stolar så högt att de når över våra huvuden – eller faller omkull?

Läste på twitter häromdagen att samme person som skötte krishanteringen för Carema i samband med den så kallade Carema-skandalen nu sköter kommunikationen för JB efter konkursen i JB Education. Personen i fråga heter Henry Stensson och är vad vi i dagligt tal kallar PR-konsult. Uppenbarligen duktig så det är inte konstigt att han anlitats av … Fortsätt läsa ”De som staplar stolar så högt att de når över våra huvuden – eller faller omkull?”

Politiken kan inte abdikera från beslut om hur skattepengar används

Efter Zarembas artiklar om sjukvården i DN har NPM – New Public Management – blivit omdiskuterat. Mats Hasselgren som jag känner från min tid i Stockholms län skrev för några dagar sedan ett inlägg på sin blogg i ämnet. Alla håller såklart inte med om beskrivningen och ett av skälen är att meningen med NPM … Fortsätt läsa ”Politiken kan inte abdikera från beslut om hur skattepengar används”

Förskolans förlorade miljarder i SvD

Idag skriver jag tillsammans med min lokala fp-ordförande Lina Nordquist på SvD Brännpunkt. Det handlar om förskolans resurser, maxtaxan och kd:s utspel i Almedalen häromdagen. En något kortare version av texten finns i papperstidningen. Så här har vi räknat: 2004 2012 Källa Statsbidrag 3 152 763 156 3 154 309 440 SCB SCB Varav förskola … Fortsätt läsa ”Förskolans förlorade miljarder i SvD”

Den extrema mitten

I det senaste numret av Arena sätter Per Wirtén fingret på en av de stora politiska utmaningarna under rubriken ”Mittenextremism” (artikeln finns nu också på nätet med den i sammanhanget svårbegripliga rubriken ”Den nyliberala baksmällan”). Frågan är: går det att vinna val utan att på kort sikt ge mer i plånboken till sina centrala väljargrupper? … Fortsätt läsa ”Den extrema mitten”

Utpekad som socialist av Timbro i SvD

Nationalekonomen Malin Sahlén svarade på mitt inlägg om anställningsavtalen. Hon går ut hårt och påstår att jag pläderar för livstidsanställningar och ägnar sedan resten av texten åt ett resonemang om vad jag ”egentligen” tycker. Det hela utmynnar i att jag är mot upphandlingar och tycker att det offentliga ska driva allt själv, inte bara nu … Fortsätt läsa ”Utpekad som socialist av Timbro i SvD”

Buss-strejken och frågan om vad som händer om de fasta anställningarna försvinner?

Möjligen är det nära ett etikettsbrott att utifrån komma och tycka något om en pågående konflikt, men efter att ha funderat en stund insåg jag konsekvenserna på arbetsmarknaden och samhället i stort. Jag skrev en text om konsekvenserna för samhället, mycket utifrån mina erfarenheter av kommunpolitik, i helgen. Den finns nu att läsa på SvD … Fortsätt läsa ”Buss-strejken och frågan om vad som händer om de fasta anställningarna försvinner?”

Dagiskuppen – hur riksdagen tog 58 miljoner av Uppsalas förskolor utan att någon reagerade

Idag 18/6 skrev jag på UNT debatt om hur förskolan i Uppsala i praktiken förlorar 58 miljoner till följd av hur systemet med statlig ersättning för maxtaxan räknas upp, eller snarare inte räknas upp. Så här har jag räknat och nedanstående källor har använts. 2004 2012 Källa Statsbidrag 69 753 492,00 71 963 280,00 SCB … Fortsätt läsa ”Dagiskuppen – hur riksdagen tog 58 miljoner av Uppsalas förskolor utan att någon reagerade”